Aydın Amerikan Kültür Dil Kursları - Başarıyı Hedefleyenler İçin...

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz:

Alanımızda öncü olarak Türkiye’deki Yabancı Dil Eğitimi’ne yön verip; öğrettiğimiz her yeni bir dil ile öğrencilerimizin hayatlarına ışık tutarak onlara farklı bir bakış açısı kazandırıp, hayatlarında yeni başlangıçlara adım atarken yanlarında olmak ve hedeflerine ulaşma yolunda ve sonrasında onlara destek olarak, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak.

Misyonumuz:

Avrupa Konseyinin “Yabancı Diller Öğrenimi - Öğretimi Ortak Ölçütleri (Avrupa Dil Portfolyosu)” çerçevesinde, yabancı dil(ler) eğitimi verip bu kriterlere uygun hedef ve içeriklerde öğretim yapmak,

Hızlı değişen dünyamızda değişen öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan yabancı dil eğitimi programlarını dünya standartlarında sürekli güncellemek,

Çağdaş, demokratik, çok kültürlü, huzurlu ve fırsat eşitliğine dayalı sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak,

Fırsat eşitliğini gözeten, bütünlük ve uyum içinde öğrenmenin ve öğretmenin gerçekleştirileceği ortamlar sunmak,

Eğitim teknolojilerinin eğitim ve öğrenimde etkin kullanımını yaygınlaştırmak ve teknolojik destekli çoklu ortamlar sağlamak,

Öğrencilerin öğrendikleri herhangi bir yabancı dilde etkin iletişim kurmalarını sağlayacak ortamlar yaratmak,

Öğrencilere herhangi bir yabancı dil öğreniminde eksik yanlarını geliştirmek için olanaklar ve hatalarını düzeltme fırsatı sağlamak,

Öğrencileri kendi yabancı dil öğrenimlerinden sorumlu tutmak ve öğrenme sürecinde bağımsız olmayı özendirmek,

Öğrencilerin özerkliğini dikkate almak, gerekli ise kişiye yönelik ek çalışmalar yapmak,

Öğrencilere sınıf dışı aktivitelerle öğrendikleri yabancı dili kullanma ortamları yaratmak,

Öğrencilerin herhangi bir yabancı dili kullanarak bilgiyi tanımalarını ve üretebilmelerini sağlamak,

Bu amaçları gerçekleştirirken öğrencilerin bilgili, kültürlü, ahlaki değerleri yüksek olan, yapıcı, yaratıcı, özgün, yeniliklere açık biçimde yetişmelerini sağlayacak yüksek standartlarda eğitim ve öğretim vermek,

Öğrencilerin hem günlük hayatlarında hem iş hayatlarında hem de bilimsel çalışma alanlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamak,

Bu amaçla çeşitli kaynaklara ulaşıp bunları verimli bir biçimde kullanabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri ve bu dili gelecekteki iş yaşamlarında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli olan okuma, dinleme, konuşma ve yazma gibi bilgi ve becerileri kazandırıp geliştirmelerine katkıda bulunmak, mümkün olduğu kadar öğrencilerin bunları başka yabancı dillerde de yapabilmelerini sağlamak;

Öğrencileri kendine güvenen ve herhangi bir yabancı dil bilme avantajıyla yeni atılımlar yapmaktan çekinmeyen bireyler haline getirmek,

Öğrencilerin öğrendikleri herhangi bir yabancı dilde; o dili kullanan yabancıları anlayabilecek ve o dilde kendilerini ifade edebilecek düzeye ulaşmalarını sağlamak,

Öğrencilerin öğrenecekleri herhangi bir yabancı dil sayesinde farklı kültürlerle kaynaşmalarını sağlamak,

Öğrencilerin dünyadaki yenilik ve gelişmeleri herhangi bir yabancı dil avantajıyla takip edebilmelerini sağlamak,

Öğrencilere yaşam boyu eğitim çerçevesinde yabancı dil beceri ve yeteneklerini sürekli geliştirme bilincini kazandırmak,

Birden fazla yabancı dil öğrenimini desteklemek, kolaylaştırmak ve bu yönde öğrencileri özendirmek ve öğrencilerin çok dilli ve çok kültürlü gelişmelerini sağlamak,

Öğrencilere uluslararası arenada tanınmışlığı olan yabancı dil sertifikaları sunmak ve öğrencileri avantajlı konuma getirmektir.

Herkese açık, sistemli ve ihtiyaç odaklı eğitim programları düzenleme temel hedefimiz olarak belirlenmiştir. Periyodik eğitim programlarının yanı sıra, bölgede yer alan şirket ve grupların istekleri doğrultusunda özel tasarlanmış programlar sunarak verdiği eğitimi toplumun çeşitli katmanlarına ulaştırıp, toplumda yabancı dil eğitiminin/öğreniminin kalitesine katkıda bulunmaktır.

Çalışanlarımız için harika bir çalışma ortamı yaratıp kendilerini sürekli geliştirmelerine olanak sağlayarak, herkesin birbirine saygılı ve onurlu davranmasını sağlamak en önemli önceliğimizdir.

Anlaşmalı Kurumlar
Amerikan Kültür olarak yıllar boyunca Yabancı Dil öğrenme konusunda beraber yol aldık. Peki sizlerle birlikte Amerikan Kültür Aydın Şubesi olarak kimlere hizmet veriyoruz?