Aydın Amerikan Kültür Dil Kursları - Başarıyı Hedefleyenler İçin...

ERASMUS Sınavı

Erasmus Kimdir?

Desiderius Erasmus, 1465 yılında Rotterdam’da doğan ve  1465-1536 yılları arasında yaşamış olan, Kuzey Avrupa Rönesansı’nın önemli ustalarından olan ünlü ilahiyatçıdır.

Orjinal adı “Morias Enkomion Seu Laus Stultitiae” olan “Deliliğe Övgü” kendisi tarafından bir kaç gün gibi kısa bir sürede yazılmış olan dünyaca ünlü eseridir.

Erasmus Öğrenci Değişimi Programı Nedir?

Erasmus Avrupa’da yükseköğretim kalitesini artırmak amacı taşıyan ve üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yükseköğretim programıdır.  Erasmus Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilir.

ERASMUS programına 31 ülke katılmaktadır.

Bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovenya, Slovakya, Türkiye, Birleşik Krallık’tır.

Erasmus Programı ile 1987’den günümüze 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi başka bir Avrupa ülkesinde öğrencilik şansı yakalayarak farklı kültürlerin insanlarını, yaşam biçimlerini, kültürlerini tanıma ve kendi kültürünü tanıtma imkânı elde etmiştir.

Kimler Başvurabilir?

Avrupa Birliği üyesi olan 27 ülke ve bu ülkelerin dışında İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gereken Asgari Şartlar:

Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz)

  • Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır. Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.

Bununla birlikte öğrencinin üniversite tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (70/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve/veya üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası ya da Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile  belgelendirmesi gerekmektedir.

Komite, başvuruları değerlendirirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütlerini uygular:

Akademik başarı düzeyi  : %50
Dil seviyesi : %50

Erasmus Sınavı’nda başarı sağlayabilmek, üniversitenin bulunduğu ülkeye gittiğinizde zorluk çekmeden ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek, üniversitede katılacağınız derslerde başarı sağlayabilmek için Genel İngilizce programlarımızla sizlere yardımcı oluyoruz.

Genel İngilizce programlarımızda minimum B1 seviyesini bitirdiğinizde hem sınavda yeterli başarıyı sağlamış oluyorsunuz hem de yurtdışındaki ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir düzeye gelmiş oluyorsunuz. Ayrıca Erasmus Sınavı’ndan bir ay öncesinde başlattığımız Erasmus Club  dersleriyle sınav çalışmalarında öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Erasmus Club derslerimizde; Erasmus Sınavı’nın kapsadığı Grammar konularının tekrarı ve soru çözümleri yaparak öğrencilerimizi sınava hazırlıyoruz.

 

Anlaşmalı Kurumlar
Amerikan Kültür olarak yıllar boyunca Yabancı Dil öğrenme konusunda beraber yol aldık. Peki sizlerle birlikte Amerikan Kültür Aydın Şubesi olarak kimlere hizmet veriyoruz?